Voor wie?

Mogen mijn buurjongen en mijn nichtje ook komen?

Deelnemers

Voor wie is LEGO Therapie geschikt

Op LEGO-gebaseerde therapie is ontwikkeld om sociale competenties te helpen ontwikkelen bij kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS). Het helpt mogelijk ook andere kinderen met sociale communicatie, spanningen, depressies, en problemen in de aanpasbaarheid, maar de effecten van het programma zijn daar niet goed onderzocht.

De ervaring leert dat op LEGO-gebaseerde therapie waarschijnlijk niet geschikt is voor een groep kinderen met heel verschillende uitdagingen, bijvoorbeeld: kinderen met problemen die zich vooral naar zichzelf toe uiten, en kinderen met problemen die zich vooral naar anderen toe uiten (bijvoorbeeld een gedragsstoornis die zich soms in agressie uit).

De typische deelnemer is een kind dat duidelijk aanwijsbare moeilijkheden ervaart met sociale activering, en een beperkte toegang tot gebruikelijke buitenschoolse groepsactiviteiten met kinderen van gelijke leeftijd (o.a. sporten, spelen in speeltuinen, verjaardagen, familiebijeenkomsten).

Wat gaan we doen?

Dingen leren

Leer op de LEGO Club goed te praten met elkaar, te luisteren naar anderen en samen te werken.

Rollenspellen

Een belangrijke rol in steeds een ander LEGO-thema, bijvoorbeeld: ‘bouwer’, ‘leverancier’, en ‘opzichter’.

LEGO bouwen

LEGO-bouwen helpt je nieuwe dingen te bedenken en problemen op te lossen, en daar word je slimmer van.

Leuke challenges

Je gaat samen leuke LEGO-challenges doen, om een bouwwerk te maken waar je team trots op kan zijn.

Ontspannen

Iedereen gaat aan tafel zitten en iets leuks doen in een rustige ruimte, waardoor het minder spannend is.

Vrienden maken

Je begeleider helpt jullie goed op elkaar te letten en leert jullie hoe je anderen laat zien dat je aardig bent.

Andere kinderen

Familieleden of vrienden of kinderen als maatjes in de LEGO Club

Het toevoegen van buitenstaanders, veroorzaakt problemen rondom geheimhouding, materialen, begeleidingscapaciteit, en de financiële vergoeding. Ook zijn andere kinderen niet goed voorbereid op het therapieprogramma en op de eigenschappen van de kinderen en de groepscultuur.

Kinderen die niet tot de doelgroep behoren, blijken zich meer bewust van de speciale regels en zijn niet structureel gemotiveerd om met het LEGO-bouwen mee te doen. Dit uit zich vaak in het geven van negatieve opmerkingen. Ouders en leerkrachten zijn natuurlijk altijd welkom om waar te nemen.

Een “maatjesprogramma”, waarbij een individueel kind begeleiding krijgt van een ander kind, heeft voordelen in het klaslokaal. Maar het model van een LEGO Club kijkt breed naar de algemene sociale aanpassing en sociale motivatie. De kinderen vormen een vertrouwde groepscultuur, waarin zij zichzelf als gelijken zien. Dit ondersteund de mogelijkheid om te werken aan gedeelde ontwikkelingsdoelen.

Doe mee