De therapiegroep

Mam, pap, kijk wat we vandaag hebben gedaan!

Groepstherapie

Naar de kinderen toe spreken we niet van therapie maar van een club

Elkaar steunen, samen problemen en conflicten oplossen, een wedstijd LEGO-bouwen, daar heb je andere kinderen voor nodig. En als je een LEGO Club mag starten, dan laat je andere kinderen graag meedoen.

Voor veel van hen voor het eerst in hun leven, identificeren de kinderen zich met een club en met andere kinderen. In een overzichtelijke groep, met een veilige structuur en consistente regels.

Samenwerken, taken verdelen, delen, elkaar de beurt geven, op aangeven oogcontact maken en iemands blik volgen, oefenen met een nadruk op verbale en non-verbale communicatie, kinderen op een natuurlijke manier gebruik laten maken van ontstane kansen in een groep. Dat is de op LEGO-gebaseerde therapie en wat kinderen en ouders “de LEGO Club” noemen.

Wat gaan we doen?

Dingen leren

Leer op de LEGO Club goed te praten met elkaar, te luisteren naar anderen en samen te werken.

Rollenspellen

Een belangrijke rol in steeds een ander LEGO-thema, bijvoorbeeld: ‘bouwer’, ‘leverancier’, en ‘opzichter’.

LEGO bouwen

LEGO-bouwen helpt je nieuwe dingen te bedenken en problemen op te lossen, en daar word je slimmer van.

Leuke challenges

Je gaat samen leuke LEGO-challenges doen, om een bouwwerk te maken waar je team trots op kan zijn.

Ontspannen

Iedereen gaat aan tafel zitten en iets leuks doen in een rustige ruimte, waardoor het minder spannend is.

Vrienden maken

Je begeleider helpt jullie goed op elkaar te letten en leert jullie hoe je anderen laat zien dat je aardig bent.

Begeleiding

Hulp in de groep en individueel met veel aandacht voor het kind

Als je graag naar de op LEGO-gebaseerde therapie gaat, dan begin je plotseling gemotiveerd te raken door sociale goedkeuring en sociale status binnen de LEGO club. Om een betere LEGO-bouwer te worden in de ogen van de andere clubleden, moet je van ze leren, met ze samenwerken, ruzies oplossen, en hulpvaardig zijn.

Er wordt ook tijd gemaakt voor het individuele kind. Tijdens de individuele momenten is er ruimte voor evaluatie, advies, en oefeningen, die we in de groepssessie toepassen. Als er iets in de groepssessie is gebeurd, bijvoorbeeld: een onopgeloste onenigheid, ongepast of irritant gedrag, of frustraties die een emotionele uitbarsting veroorzaakten, dan kunnen we dat rustig bespreken en eraan werken tijdens een individuele sessie.

Ook dan maken we gebruik van LEGO-bouwen, als een interactief medium om te oefenen met anderen een beurt geven, ergens op een andere manier naar kijken, samen op iets concentreren, kijken naar de ogen, en vragen stellen. Het over en weer schakelen tussen de momenten met groep en met het kind, maakt de LEGO-therapie veel effectiever.

Maak een afspraak