Privacyverklaring voor LEGO Therapie

Bij LEGO Therapie hechten we veel waarde aan de privacy van onze deelnemers en hun families. Deze privacyverklaring heeft tot doel uit te leggen hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in overeenstemming met de geldende privacywetten en -normen. Lees deze verklaring zorgvuldig door om volledig te begrijpen hoe we omgaan met uw gegevens.

  1. Verzamelde Informatie: Wij verzamelen alleen persoonlijke informatie die vrijwillig door u wordt verstrekt bij het aanmelden voor onze LEGO Therapie-programma’s. Deze informatie kan uw naam, contactgegevens en eventuele relevante medische of gedragsinformatie omvatten die noodzakelijk is voor deelname aan onze activiteiten.
  2. Gebruik van Informatie: De verzamelde informatie wordt gebruikt om deelname aan onze LEGO Therapie-programma’s te vergemakkelijken, uw voortgang bij te houden, contact met u op te nemen en eventuele specifieke behoeften of vereisten te begrijpen en te ondersteunen.
  3. Delen van Informatie: Wij delen uw persoonlijke informatie niet met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht is.
  4. Beveiliging: We nemen strenge beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, misbruik of openbaarmaking. Uw gegevens worden veilig opgeslagen en alleen toegankelijk voor geautoriseerd personeel.
  5. Bewaartermijn: We bewaren uw persoonlijke informatie gedurende de periode die nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor deze is verzameld, tenzij anders vereist door de wet.
  6. Uw Rechten: U heeft het recht om uw persoonlijke informatie in te zien, te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. Neem contact met ons op als u uw gegevens wilt bijwerken of als u vragen heeft over onze privacypraktijken.
  7. Toestemming: Door deel te nemen aan onze LEGO Therapie-programma’s geeft u toestemming voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke informatie zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Neem bij vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring contact met ons op. We zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy en het waarborgen van een veilige en ondersteunende omgeving voor al onze deelnemers.