Lego therapie

Bouw met LEGO aan Sociale Vaardigheden

De LEGO Club

Voor kinderen van 7 tot 13 jaar

De beste vorm van therapie is wanneer het zo leuk is dat het kind niet eens doorheeft dat het gebeurt. LEGO-therapie past perfect bij dat idee. Iedereen houdt van LEGO, ook kinderen met autisme. Maar wist je dat door samen met anderen met LEGO te spelen, je de verborgen mogelijkheid van autistische kinderen om samen te werken naar boven kunt halen?

LEGO Therapie richt zich op het gebruik van gedeelde interesses als toegangsweg. Met LEGO-stukjes kun je niet alleen modellen bouwen, maar ook sociale vaardigheden ontwikkelen. LEGO-clubs zijn populair bij kinderen met een autismespectrumstoornis als een leuke sociale activiteit die eigenlijk therapeutisch is. Cool toch?

Met op LEGO-gebaseerde therapie bouw je “sociale competentie” op. Het helpt kinderen met autisme en andere uitdagingen. Maar wij noemen dat gewoon de LEGO Club

Het is vooral een leuke plek waar we LEGO-bouwen. In Noord-Holland, bijvoorbeeld bij jou op school. Met een rustig team van 4 tot 7 kinderen. De LEGO Club duurt 45 minuten of 1,5 uur. We kiezen samen de tijd die we fijn vinden.

Wil jij oefenen hoe je met andere kinderen speelt, een betere LEGO-bouwer worden, en LEGO-sets bouwen?

 1. Download de flyer en print hem een paar keer uit
 2. Geef ze aan je juf of meester, of aan de kinderen waar jij woont
 3. Laat de kinderen hun voornaam op een flyer schrijven
 4. Lever de flyers in bij je juf of meester, bij je ouders of verzorgers, of bij je praktijkbegeleider
 5. Op deze website kunnen zij de kinderen aanmelden

Wat gaan we doen?

Dingen leren

Leer op de LEGO Club goed te praten met elkaar, te luisteren naar anderen en samen te werken.

Rollenspellen

Een belangrijke rol in steeds een ander LEGO-thema, bijvoorbeeld: ‘bouwer’, ‘leverancier’, en ‘opzichter’.

LEGO bouwen

LEGO-bouwen helpt je nieuwe dingen te bedenken en problemen op te lossen, en daar word je slimmer van.

Leuke challenges

Je gaat samen leuke LEGO-challenges doen, om een bouwwerk te maken waar je team trots op kan zijn.

Ontspannen

Iedereen gaat aan tafel zitten en iets leuks doen in een rustige ruimte, waardoor het minder spannend is.

Vrienden maken

Je begeleider helpt jullie goed op elkaar te letten en leert jullie hoe je anderen laat zien dat je aardig bent.

Sociale vaardigheden

Op een speelse manier met leeftijdsgenoten leren omgaan

Het LEGO-club model is grotendeels ontwikkeld vanwege de interesse en motivatie om deel te nemen, die werd getoond door deze kinderen, die anders misschien terughoudend of afstandelijk zouden zijn, in sociale situaties met leeftijdsgenoten.

Het model vraagt duidelijk zowel sociale interactie, als communicatie, met leeftijdsgenoten, maar is ook boeiend, uitnodigend en een veilige ervaring voor kinderen, die anders misschien opzagen tegen sociale groepen.

LEGO Therapie draait vooral om plezier, maar het Sociaal Ontwikkelingsprogramma heeft een doel en een wetenschappelijke basis. Het maakt gebruik van LEGO-bouwactiviteiten om het omgaan met emoties en met elkaar te versterken.

De keuze voor LEGO-bouwmaterialen als basis voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden, is tot op zekere hoogte gebaseerd op een door professor Attwood’s bedacht concept. Hij beschreef kinderen met ASS, als “niet geïnteresseerd” in het tevredenstellen van leerkrachten, ouders, en therapeuten.

Ze negeren de sociale druk om mee te doen, anderen na te doen, samen te werken, en competitief te zijn. Hierdoor zijn veel andere technieken die worden aangeraden, niet effectief. En de kinderen leren tijdens andere sociale ontwikkelingsprogramma’s vaak aan, om op een mechanische manier gewenst gedrag te acteren.

Door het stellen van kleine persoonlijke doelen, binnen de context van een praktijksituatie, vergroten we met op LEGO-gebaseerde therapie, de sociale mobiliteit van kinderen met autisme spectrum stoornissen (ASS) en andere sociale uitdagingen.

LEGO Therapie verbetert niet alleen het vermogen om relaties op te bouwen en te onderhouden, maar opent ook deuren naar een wereld van meer mogelijkheden.

minecraft dagbesteding

Nieuwe dagbesteding

Minecraft Master Challenge voor kinderen, volwassenen en ouderen

De Minecraft Master Challenge is een leuke sociale activiteit voor kinderen en (jong)volwassenen met ASS en andere uitdagingen en (dementerende) ouderen. De dagbestedingsactiviteit is geen therapie, maar richt zich op sociale vaardigheden en samenwerking in een veilige en uitnodigende Minecraft-omgeving. Deelnemers werken daarbij samen in een team van 4 tot 6 mensen die bij elkaar passen.

In dit team krijgt iedereen een speciale rol die we in Minecraft hebben geprogrammeerd. Iedereen krijgt dus een rol die bij zijn of haar capaciteiten past, bijvoorbeeld:

Kinderen:

 • Hoofdbouwer (beetje moeilijk)
 • Bouwvakker (niet zo moeilijk)
 • Grondstoffenverzamelaar (makkelijk)
 • Ontwerper (gemiddeld)

Volwassenen/Ouderen:

 • Leidinggevende (moeilijker)
 • Architect (gemiddeld)
 • Bouwhulp (makkelijker)
 • Materiaalchef (makkelijker)

Je hoeft de computer niet heel goed te kunnen besturen. Dat leren we wel tijdens de activiteit. Voor mensen die goed zijn met computers en daarmee verder willen komen, is het ook mogelijk om bij Stichting Helden in IT te leren programmeren in Minecraft.

In de Minecraft Master Challenge dagactiviteit krijgt jullie team een gave opdracht, zoals een huis, kasteel of dierentuin bouwen in Minecraft binnen de gestelde tijd. Maar dat lukt alleen als iedereen goed samenwerkt!

De activiteit zal leden van de LEGO Club worden aangeboden wanneer de kinderen hiernaar vragen, maar is ook geschikt voor mensen die geen op LEGO-gebaseerde therapie volgen. Er is minimaal een gecertificeerde groepsbegeleider, (meestal zal dat Remco zijn), die je alles kan uitleggen gedurende de dagactiviteit.

Net als de LEGO Club is de Minecraft Master Challenge een leuke manier om jezelf uit te dagen en bezig te zijn met sociale ontwikkeling. Hoewel het programma elementen leent van de door LEGO Therapie aangeboden doorontwikkelde op LEGO-gebaseerde bewezen therapie, is de specifieke computeractiviteit puur bedoeld als dagbestedingsactiviteit. Het is niet op basis van een bestaand therapiemodel geschreven en getest. We richten ons buiten de LEGO Club dan ook niet op het meetbaar maken van de ontwikkelingen bij de deelnemers.

LEGO Therapie verbetert niet alleen het vermogen om relaties op te bouwen en te onderhouden, maar opent ook deuren naar een wereld van meer mogelijkheden en daarmee een vergrote ervaring van levensgeluk. Dat doen we niet alleen met LEGO, maar ook met de computer. Wordt een Master Builder in Minecraft!